Дали знаете?

ДАЛИ ЗНАЕТЕ… пишува Гордана Јанакиевска Пештерните цркви започнале да се појавуваат околу 9. век. Нивните живописи главно датираат од 13. и 14. век и се тесно поврзани со христијанското учење […]