ДAЛИ ЗНAEТE: Дpжaвнoто знаме на Maкeдониja со 16 кpaци

Дали Знаете

ДАЛИ ЗНАЕТЕ?

Пишува Гордана Јанакиевска

ДАЛИ ЗНАЕТЕ… На 11 август 1992 година со одлука на Собранието на Република Македонија, беа усвоени знамето со црвена боја и со 16-крако златно-жолто сонце, со осум основни и осум споредни сончеви зраци. Знамето со 16-кракото македонско сонце се користеше до 5 октомври 1995 година, кога беше сменето со сегашново црвено со златно-жолто сонце, со осум сончеви зраци!