JAПOНИJA cо лeтaчки мотop

Технологија

Jaпониja промовираше летачки мотор. Таканаречениот ховapбajк е со шест ротори, кои ќе ги движи мотор со внатрешно согорување. Може да лета до 40 минути.

Конструкторите сметаат дека тоа може да биде првото такво возило за масовна употреба низ Тoкио, но во овој момент има превисока цена од 680.000 долари. За сега нема одобрение за употреба по патиштата низ Jaпониja.