EУ шaмap за Pycија

Свет

Важна вест доаѓа од Европскиот Парламент во односите со Pycија. Треба да ги вратат архивите украдени од источноевропските земји!

Имено, Европскиот парламен усвои важна резолуција за политичките односи помеѓу ЕУ и Pycија. Резолуцијата му дава јасна поткрепа на pycкото граѓанско и демократско општество, правејќи јасна дистанца помеѓу pycката влада и pycкиот народ. Резолуцијата беше усвоена со огромно мнозинство од 494 гласа ЗА, 103 гласа ПРОТИВ и 72 гласа ВОЗДРЖАНИ.

Со таа резолуција се бара од Pycија да ги врати сите украдени архиви од Бyгаpија, Pоманија, Чешка и останати европски земји кои паднаа под власта на Црвената болшевичка Армија. Од Бyгаpија била земена државната и царската лична архива, архиви на политичари и сл.

Во резолуцијата исто свое место најде и руското мешање во внатрешните работи на земји кандидатки за членство во ЕУ, особено Србија и Црна Гора каде Pycија организираше обид за атентат на премирот, распаѓање на Собранието и други анти НAТO акции.

За влијанието во Македонија не известуваат бугарските медиуми, особено од причина што и тие се замешани во ширење на pycкото влијание во земјава!