ИСУС ХРИСТОС како вистински изгледал

РЕЛИГИЈА

Експертите го реконструирале лицето на Исус Христос, ќе бидете изненадени како тој всушност изгледал!

Уште од почетокот на Христијанството, Исус е прикажан како русокос, висок, со светол тен и светли очи.

Никој не знае како Исус изгледал, но научниците со помош на податоците и науката се обидоа да го реконструираат неговото лице.

Вака не сте го замислувале!

Најчесто прикажуваниот Исус

Но, потемен тен, тркалезно лице и кадрава коса повеќе одговараат на тоа време и простор.

Без физичките остатоци и описот на Исусовиот изглед во Библијата, моравме да се потпреме на имагинацијата на уметникот кој го насликал. Со помош на форензичката антропологија, д-р Ричард Нив се обидел да го открие ликот на Исус.

Реконструкција на лицето со помош на форензика и антрополошки докази

Д-р Нив успеал успешно да направи реконструкција на лицето на Александар Македонски, кралот Мида и Филип II. За да ја открие тајната на Исусовиот лик, ги користел черепите кои биле пронајдени во тој период во тој дел од светот. Но тие черепи немаат никаква поврзаност со Исус Христос, со оглед на фактот што не бил земен човек и по неговото воскресение со душа и тело, на Земјата не постојат негови посмртни останки.

Черепите не можеле да ја детектираат бојата на очите, кожата ниту косата

Бидејќи луѓето во тој дел од земјата најчесто биле со темна кожа, коса и очи, дошле до заклучок дека и Исус така изледал. Исус имал кадрава коса и сигурно кратка, бидејќи во писмото на Павле пишува дека е срамота за маж да носи долга коса.

Исусовата висина и тежина

Луѓето од тоа подрачје на Галилеја, од тој период биле ниски, па затоа се доаѓа до заклучок дека и Исус бил низок, и дека тој бил едвај 155 см висок и дека имал едвај 50 килограми.

Ова е најточниот изглед на Исус од луѓе кои го виделе Исус

Луѓето по клиничка смрт тврдат дека го виделе Исус, и дека тоа е всушност најточен негов опис.