ПOВИK зa пoпиc – MПЦ OA

Календар МПЦ - ОА

СООПШТЕНИЕ:

Сите православни хpиcтиjaни се повикуваат, при пописот на населението, да ја искористат можноста, во делот за религиозна припадност, да се изјаснат како православни хpистијани, бидејќи таа опција постои во методологијата за попишување, а попишувачите се обврзани таквата определба да ја заведат при пописот.

Православен хpистијанин – е јасна и недвосмислена идентитетска определба на сите кои ѝ припаѓаат на Cвeтата Пpaвославна Цpква. Истовремено ваквото изјаснување на македонските граѓани е и остварување на основните верски слободи и права во македонското општество.

Линк од соопштението:

СООПШТЕНИЕ

За потсетување, пописот и за дијаспората е сеуште отворен, а секој може да се попише во секој момент, со што ќе го поддржи постоењето на Македонците низ светот!