Најубавото од светот

Живот

Јордан е најубавата арапска земја на Блиски Исток. Безбедноста е на високо ниво.

Економскиот развој се потпира на два клучни фактори, туризам и земјоделие.

Земјоделскиот развој е благодарение на потпишаниот мировен договор со Израел. Израел им ја даде техниката за претворање на пустинска земја во плодна почва.

Тоа е дел од стратегијата „Богати соседи, стабилни соседи“!

Но туризмот е број еден во економијата. А за тоа природата им е целосно наклонета.

Палмира е во центар на вниманието на туристите од целиот свет.

Песочните пустински дини се едни од најубавите на светот.

Осовено каменестите кањони, со вегетација и извори на слатка вода за пиење.

Богатото историско и културно наследство е фактор кој придонесува да се промовираат сите цивилизации кои постоеле на Блискиот Исток.