(Документи) БOJAЏИСКИ: Македонците во американските тефтери

ИСТОРИЈА

Марко Бојаџиски од Тимот за дијаспора на Македонски Концепт објави кратка студија за македонските имигранти во САД (USA), кои во американсите имиграциони статистики се запишале како Македонци – по раса или националност. Опфатен е статистички период од 1820 до 1952.

Студијата со сите докумнети се достапни во целост на следниот линк:

https://marpedia.blogspot.com/2020/08/1900-1949.html