ПOBИК зa дoнациja зa лекyвaњe нa Beнкo Атанаcoвски

Живот

До нашата редакција од загрижени пријатели на Венко Атанасовски пристигна молба за да објавиме повик за донација со цел негово успешно лекување од канцер.

Донирајте да помогнеме на овој млад човек да го спаси животот и да продолжи понатаму!