Македонскиот јазик во САД во 1899 година!

Uncategorized

Актуелен е периодот на недоразбирања со соседна Бугарија за непостоење на Македонците и македонскиот јазик. На социјалните мрежи се појавија стотици докази кои не и одат во прилог на Бугарија. Особено оние кои доаѓаат од базата на Имигрантскот биро на САД.

На страна 527 од таа документација, целосно се наведени мајчините јазици на доселениците кои доаѓаат во САД. Таму јасно стои македонски јазин, наспроти бугарски, грчки, турски или српски јазик. Најголемо значење е што документот потекнува од 1899 година. За тој период пред Илинден, Бугарите тврдат дека не постои ништо македонско. Но САД докажуваат токму спротивното. Затоа САД се лулка на слободата. Целокупната документација на линкот подоле.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F1819785%3Ffbclid%3DIwAR3qpzJz9mHZptq57kvhXFnLq3MyTaTFnP-Ro8wEVFn10VPaK7QmqOGHWPs%26seq%3D1%23metadata_info_tab_contents&h=AT14gTTdi21EPsiL054AEXtcxProj-LnTeisvpEeeRvPZr_QPDDcmRH3fisAwy1CYIZlVXTN6XtoPpQc5e9kpMTplFI1Ghzk40JmYOLrFnW3l90GeMOW7DVkRVp1LkrE_jk6