БЛОКАДИ НА ПАТИШТА, ова веќе не се трпи, изјавуваат земјоделците

Земјоделците од кочанскиот и штипскиот регион кои произведуваат ориз, денеска го блокираа магистралниот патен правец Кочани – Штип протестирајќи против ниските откупни цени на арпата и високите трошоци за производство. […]