БИГОРСКИ манастир: Малку за радоста

РЕЛИГИЈА

МАЛКУ ЗА РАДОСТА!

Извор на лажната религиозност е неспособноста да се радуваш, или поскоро, одрекувањето на радоста, додека радоста е апсолутно суштествена, бидејќи, без двоумење, претставува плод на присуството Божјо. Не може некој да знае дека постои Бог, а да не се радува. Само во врска со радоста, стравот Божји – и смирението – се правилни, вистински и плодоносни. Надвор од радоста, сè станува демонско, еден длабок распад на секое религиозно искуство. Една религија на стравот. Религија на лажното смирение.

Целиот текст на овој линк:

Малку за радоста