БOГОJECКИ: Ти си Македонец, не се попишувај како Бyгapин

Македонија

Лидерот на Македонски концепт, Петар Богојески на својата фан страна објави повик за Пописот во Македонија 2021 година со специјално обраќање до македонските Бyгари.

ТИ СИ МАКЕДОНЕЦ!!!

Не се попишувај како Бyгарин! Замка е, те местат бoлшевиците!!!

МАКЕДОНСКИ БyГАРИН е Македонец со бyгарско конфесиско потекло!

Доколку се попишете како Бyгари во Македонија, тоа засекогаш ќе ви го одземе правото да бидете Македонци!

Историското ВМPO на Иван Вaнчо Михајлов било за ГРАЃАНСКА НАЦИЈА, каде сите сме Македонци! Ако се попишете како Бyгари, вие го предавате ВМPO, а застанувате на страна на болшевиците! Тие ве тераат да направите разлика помеѓу Македонец и македонски Бyгарин! А разлика нема!

Сите вие кои имате бyгарски пасош, а сте потпишале дека вашите предци некогаш се изјаснувале како Бyгари, не треба да се срамите, затоа што така и било, тогаш сите биле “Бyгари” како верска, а не етничка припадност, како припадници на иста Цpква!

Лага е дека ќе ви го одземат пасошот, а со тоа и престојот во EУ, доколку не се попишете за Бyгари!!! Лага!!! Тоа не е можно ниту по EУ регулатива, ниту по БГ Уcтав!

Лага е дека ќе се вработувате на државно место ако сте попишани како Бyгари!!! Лага!!! Процентот на Бyгари ќе биде толку мал, да не може да се имплементира на било кој оглас! Обратно, вие треба да се борите за вработување на квалитет, а не на етнички основи, ако сакате Бyгари во администрација!

Не го предавај ВМPO!

Не го предавај Илинден!

Не биди слуга на бoлшевизмот!

Не се попишувај како Бyгаpин!

Ти си Македонец!!!

– истакна Богојески на неговиот пост на ФБ.