ИРИ: Расте незадоволството од владата на Заев

Македонија

Американскиот Меѓународен републикански институт публикуваше анкета за состојбите во Македонија, спроведена во првиот квартал од 2021 година. Резултатите се неочекувани.

Во поглед на очекувањата во иднина, особено дали Заев ги исполни вашите главни очекувања, потврдно одговориле само 3% наспроти 31% кои се целосно изневерени. Генерално да сметаат 27%, но генерално не се изјасниле 36%. Тоа покажува дека бројот на изневерени граѓани од владата на Заев е многу поголем од оние кои се задоволни.

Во поглед на очекувањата на граѓаните во врска со економската состојба за следните 2 години, само 15% очекуваат да се подобри. Огромен процент од 44% граѓани мислат дека ќе биде полошо, а 37% дека ќе биде исто лошо како сега. Тоа значи дека граѓаните не очекуваат многу од владата за следните години.

Во врска со очекувањата за подобрување на квалитетот на животот во генерални очекувања, владее целосна апатија. Само 7% очекуваат животот да им се подобри, додека пак 38% сметаат дека ќе им се влоши. 54% од граѓаните сметаат дека ќе остане исто и нема да има ништо подобро.

Тоа е причината и за порастот на песимизмот во генерални граници.