Шамари за Бугарија

Балкан

Советот на Европа со силна порака за Бугарија. Или прифатете ја реалноста дека постојат Македонци во Бугарија или ќе трпите санкции.

Комитетот на министри ја изрази својата длабока загриженост дека, и покрај усвојувањето на Привремената резолуција СМ / РесДХ 2020 – 197 при последното испитување на овие случаи, најновите барања за регистрација иницирани од здруженијата на апликантите, повторно откриваат проблеми поврзани со очигледно неконзистентната примена. Апликацијата на формалните законски барања или се потпираат на основи поврзани со целите на здруженијата што ги бараат, пристап кој постојано беше критикуван од Евриопскиот суд. 

Со други зборови, одбивањето на Бугарија да ги регистрира здруженијата на Македонците се смета за антиевропски чин. ЕУ застанува на страната на Македонците. Бугарија мора да се соочи со реалноста дека нејзината кампања за бугаризација на Македонците треба еднаш за секогаш да прекине.

Доколку продолжат со негаторската политика, Бугарија е соочена со исклучување од Совет на Европа.