БОГ НЕ ГО НАПУШТИЈА: Богослужба под урнатини

Европа

Украинскиот народ е хероски народ, верен во Бога и во најтешките мигови.

Под овие урнатини, уништени цели квартови цивилни објекти, верниот народ во Бога организира Богослужби во подрумите на срушените згради.

Ова е толку верен православен народ, кој цел век е убиван од гнасните болшевички руски орди.

Богослужбата ја организираат свештеници на Украинската православна Црква, која се бори и со крвникот во Москва, самонаречен патријарх.

Народот соочен со секојдневната смрт, се причестуваат за последен пат, заедно со своите дечиња, незнаејќи дали ќе ја преживеат ноќта или денот.

Слава за овој горд и верен во Бога, православен украински народ!