Термоелектраните на Балканот ја загадуваат цела Европа

Балкан, Македонија, Свет

Термоелектраните во Србија , Македонија, Албанија, Косово , БиХ и Црна Гора претставуваат економска и здравствена закана за стабилноста на Европската Унија .Бидејки тие се главен извор на брзото загадување . Велат претставници на водечките европски еколошки организации.


Термоелектраните за јаглен се закана за здравјето и безбедноста на населението . Се тоа поради огромната емисија на штетни гасови.

Термоелектраните се изградени пред неколку децении , затоа не ги почитуваат стандардите за квалитет на воздухот што се очекуваат од ЕУ , вели Петер Вајда ,експерт.