ПОЕНТА на денот: САД и ЕУ или Русија и Кина

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

Светот станува биполарен! Точно е!

САД веќе не се сами на врвот! Точно е!

Малите држави треба да направат избор, во чиј двор ќе застанат? Тој на САД и ЕУ или оној на Русија и Кина?

Одговорот е едноставен! Само погледни како се живее во малите држави под „влијание“ на САД и ЕУ, а како во оние под „влијание“ на Русија и Кина! Потоа е лесно да направиш избор!

Опција 1: САД и ЕУ ги имаат Канада, Полска, Чешка, Португалија, Грција, Хрватска, Словенија…

Опција 2: Русија и Кина ги имаат Белорусија, Казакстан, Мјанмар, Северна Кореја…

Сега слободно секој од нас индивидуално нека направи избор!

Од тој индивидуален избор зависи и тоа каде ќе се определиме како држава!

пишува, ПОЕНТИРАЧОТ!