CityNews со 10 политички прашања во 4 мин со Богојески

Интервјуа

Богојески одговара на 10 кратки прашања со 10 кратки одговори за емисијата 10 политички прашања за порталот CityNews!

Ова е линк од емисијата во траење од 4 минути: