Нема кој да прави деца во Бугарија

Балкан

Бугарија станува земја на пензионери!

Населението во Бугарија се повеќе старее. Tоа ќе создаде големи проблеми при исплатата на пензиите во наредните години. Уделот на луѓе постари од 65 години во вкупното население ќе се зголеми. Oд околу 21 отсто во 2019 година на 31 отсто во 2070 година. И секој трет граѓанин на земјата ќе биде во пензија. Ова е напишано во Програмата за конвергенција на земјата, која неодамна беше испратена до Европската комисија.

Бугарскиот пензиски систем се соочува со сериозни демографски предизвици, се вели во документот. Прогнозите на Европскиот завод за статистика Еуростат покажуваат дека населението на земјата ќе се намали, а истовремено и нејзината старосна структура ќе се влоши. Во 2019 година имало 36 лица постари од 65 години на 100 луѓе на возраст од 20 до 64 години. Но, како резултат на стареењето на населението во 2070 година, ќе има 60 пензионери на 100 лица на работоспособна возраст.

Заедно со зголемувањето на учеството на пензионерите во населението, бројот на работните Бугари ќе се намали. До 2070 година, ова намалување ќе биде околу 34 отсто, се вели во документот. Излегува дека кога денешните млади ќе достигнат старост, нема да има кој да работи за да ја наполни трезорот и да даде им пристојни пензии.

Населението во Бугарија ќе се намали од сегашните 6,9 милиони на приближно пет милиони во 2070 година, според проценките на европскиот завод за статистика Евростат. Ова е намалување од скоро 28 отсто. Но, бројот на млади ќе се намали многу побрзо отколку на пензионерите.