Сосема нова физика

Технологија

Резултатите од големите експерименти со големиот хадронски судир предвидуваат непозната космичка сила

Ново соопштение од Европската организација за нуклеарни истражувања „ЦЕРН“.  Откри дека анализата на резултатите од 10-годишните податоци од судир укажува на присуство на нова непозната космичка сила. Што може да ја смени физиката што ја знаеме, доколку биде потврдена во следните неколку години.

Судири на честички – како што е Големиот хадров судир во ЦЕРН – имаат за цел да го истражат составот на субатомските честички. Преку едноставен за разбирање механизам, но многу сложен во однос на имплементацијата. Бидејќи тие прават судир на честички, при огромна брзина близу до брзината на светлината. Потоа набудувај го резултатот и спореди го со теоретски претпоставки.

„Ние би очекувале оваа честичка да се распадне во последната состојба што содржи електрони. Во последната состојба што содржи муони со иста брзина како и едни со други“, рече проф. Крис Паркес. Експериментален физичар на честички на Универзитетот во Манчестер и портпарол на соработката со LHCb.

Меѓутоа, според резултатите од истражувањето, наведени во изјавата, се чини дека овој вид на фрагментација повеќе се навалувал кон електроните. Што значи дека има грешка во моделот што ја објаснува оваа појава.

Стандардниот модел на физика на честички е еден од најважните теоретски модели што го објаснуваат составот на целата материја. Каде што можете да најдете честички на материјата како кваркови и електрони, како и силите со кои тие честички комуницираат заедно.

Според овој модел, постојат 4 космички сили: слабата нуклеарна сила е одговорна за распаѓањето на атомите. Силната нуклеарна сила е одговорна за фузијата на компонентите на атомското јадро. Електромагнетната сила која игра улоги во хемиската и биолошката реакции. И конечно, гравитацијата, која е силата што сите ја знаеме и ја проучувавме во книгите на „Сајанс“ од мали нозе.

Петтата космичка сила

Сега овие нови резултати сугерираат на постоење на петта сила што предизвикува процесот на фрагментација на мезоните од типот “Б” да биде насочен кон електроните. Но на овие резултати сепак им треба дополнителна потврда, бидејќи она што се случило може да биде само случајност, што не е ново за резултатите на ЦЕРН.

Во однос на физиката, резултатот има значење од 3,1 сигма, што значи дека шансата да биде измама е околу една од 1.000. Иако тоа може да звучи убедлив доказ, физичарите на честички имаат тенденција да не тврдат ново откритие сè додека резултатот не достигне значење од пет сигма. Каде што шансата да биде статистичка чуда се намали на една во неколку милиони.

Поради оваа причина, на новите резултати им треба многу аналитичка работа во наредните години, истакнувајќи дека во одреден момент мора да се појави аномалија од теоретскиот модел, бидејќи не објаснува целосно многу појави, како што е гравитацијата.

Од друга страна, овој модел објаснува само 5% од структурата на универзумот, додека останатите 95% од темната материја и енергија сè уште немаат цврсти теории што можат да ги објаснат. Можеби и кога „физиката е над стандардниот модел“ се појавува, ќе најдеме објаснување за овие појави.