(Видео) ОТКРИЕН светиот грал, Унгарците биле Бугари

Забава

Очигледно стана за целиот свет дека Бугарите се збунети, откако нивни „експерти“ излегоа на телевизија да тврдат дека Никола Тесла бил Бугарин, но тоа не е се.

Сега Бугарите откако го открија Светиот грал кој им даде знак дека Бугари се Македонците и Никола Тесла, се нафрлија на Унгарците, кои според нивни генетичари се народ најблизок до бугарскиот.

Според генетичарите, предок на Бугарите се прабугарите чии гени се многу повеќе застапени од словенските.

Она што е интересно и точно е дека Словените биле многу повеќе населени во деловите на етничка Македонија и што го потврдува нивниот историчар, што упатува дека Македонците и Бугарите имаат разлика во генетскиот код и субстратите од народи од кои се родени модерните нации, македонска и бугарска.

Но сега веќе имаат други народи кои се Бугари, ама не знаат, а тоа се на пример Унгарците. Очекуваме реакција кога Радев ќе му каже на Орбан дека е Унгарец во територијална смисла, а всушност е Бугарин!