Која е државата со најголема мрежа на брзи пруги?

Дали Знаете, Живот, Свет, Технологија

Не помалку од 37.900 километри ја минуваат целата земја, поврзувајќи ги сите нејзини најголеми градови. Целиот процес е завршен од 2008 година. Половина од вкупниот број е завршен само во последните пет години, со уште 3.700 километри што треба да се отворат во наредните месеци од 2021 година.

На почетокот на 21 век, Кина воопшто немала брза пруга. Бавните и честопати непријатни возови ги исфрлиле, со мала просечна брзина. Денес, тоа е сосема друга слика. Најнаселената нација во светот има најголема мрежа на брзи пруги во светот.

Се очекува мрежата повторно да се удвои во должина, на 70.000 километри, до 2035 година. Со максимална брзина од 350 км/ч на многу линии, меѓуградското патување е трансформирано. Доминацијата на авиокомпаниите е прекината на најпрометните рути.

Шпанија, која ја има најобемната брза мрежа во Европа и го зазема второто место на табелата во глобалната лига, е минијатурна споредба со нешто повеќе од 2.000 милји посветени линии изградени за работа со над 250 км / ч.
Спротивно на тоа, Велика Британија во моментов има само 107 километри додека САД имаат само една железничка рута што (скоро) ги исполнува условите за статус на голема брзина.