ПOEHTА на дeнoт – oтвори за yбав избopeн дeн

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

Малите партии се „мали“, бидејќи немаат мал мозок!

Со постојниот изборен модел со 6 изборни единици, мала партија може да добие пратеник и со 7 до 10 илјади гласови!

Со новото решение за една изборна единица со праг од 3%, за пратеник ќе бидат потребни околу 30 илјади гласови!

Затоа малите партии се мали, а големите што лесно ги купуваат се големи!

Новото решение им одговара на „големите“ и затоа е наметнато како „решение“!!!

Само една изборна единица, без ограничувања – лимит, праг, може да ја демократизира земјата!

пишува, ПОЕНТИРАЧОТ!