ПОЕНТА НА ДЕНОТ – отвори за среќен ден

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

Македонија не ја знае историската вистина!

Бугарија не ја знае историската вистина!

Вистината е дека секој си “осмислува вистина” во интерес на својата држава!

Кога Бугарија ќе разбере дека Македонија е независна и има право да го прави истото тоа кое таа го прави, ќе ги биде “братските отношениа”!

пишува, ПОЕНТИРАЧОТ!