ЛАГИТЕ на Левица, Димче станал северџан известува Милески

Политика

Кога човек е фејк, тогаш се со него е фејк. Таква е судбината на фејк Левица, токму поради фејк профата Димче и неговиот сељачки популизам.

НЕМА СИЛА ШТО МОЖЕ ДА ГИ НАТЕРА ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТНИЦИ ДА ПОТПИШАТ ЗАКЛЕТВА СО „СЕВЕРНА“ – БИДЕЈЌИ ОВАА ПРИДАВКА НЕ ПОСТОИ ВО ЗАКОНСКИОТ ТЕКСТ – соопштија од Левица и останаа живи. Овие лаги со опашки не поминуваат кај секој граѓанин со коефициоен на интелигенција над 70.

Ова е вистината која жестоко се сокрива, а ја соопшти министерот за локална самоуправа Горан Милески.

Бидејќи се силат на facebook од Левица и ја манипулираат јавноста дека нивните советници немало да постапат по укажувањата на Министерството за локална самоуправа, сакам да им одговорам исто така преку facebook.

Советниците на Левица, ако не е информиран Президиумот на нивната партија, го прифатија укажувањето на Министерството и ги потпишаа изјавите согласно Уставот и законите во државата и дадоа заклетва дека ќе го штитат уставниот поредок на Република Северна Македонија.

Сега или искарајте ги или искучете ги, ако сте принципиелни!! – објави Милески.

Се очекува супер Димче да каже зошто свиткал опавчето и станал северџан?