Власта ги замени Комитите со Шверцери на Европско

ШВЕРЦЕРИ СЕ КООРДИНАТОРИ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ НАВИВАЧИ НА ЕВРОПСКО Владата одлучи целосно да ги понижи Комитите. Таа назначи координативно тело кое би ги „олеснило“ тие обиди. Тоа тело се состои од […]