ЗАЕВ може да биде кaзнeт за негирање на фaшизмoт

Релативизирањето на злосторствата на фaшиcтите во Македонија и eтничкoто чистење на Евpeите од земјава, може да предизвика постапка пред Европскиот суд за човекови права. Во досегашната пракса, најмногу поради реакции […]