MAKЕДОНИЈА повторно на дното на Балканот по странски инвестиции

Според Народната банка во текот на третиот квартал од 2021 година, вкупните директни инвестиции во земјата бележат нето-приливи од 38,6 милиони евра, како резултат на нето-приливите кај: сопственичкиот капитал (48,4 […]