МАКЕДОНСКИТЕ ЗБОРОВИ ги заменувале со руски, за да измислат БУГАРСКИ јазик

“Езика на нашите деди и баби” кој најчесто го спомнуваат избугарените Македонци во Бугарија, свесно или несвесно признаваат дека во минатото зборувале македонски јазик, а денес користат русизиран избугарен македонски […]