СКАНДАЛ: Макрадули прави крчма без крчмар

Македонскиот политичар, познат како плачкото Ма – кради – ли и пропаднат кадар на антиЕУ партијата СДСМ, побрза да ја понижи Македонија, да не остане покус од неговиот нов шеф […]