СРБИТЕ со антимакедонски јубилеј во Скопје

Комитетот за византологија и медиевистика на Македонија при Институтот за историја при Филозофски факултет – Скопје, преку соопштение изрази протест во однос на планираниот начин на одбележување на 700-годишнината од […]