Понеделнички со Бале до голтарско финале!

Понеделнички со Бале до финале! Пишува магистер Бале за „Од морални голтари – уште поголтари“! 1. Штотуку поставениот министер за правда, „еминентниот професор по казнено право“ од скопскиот правен факултет […]

КОЛУМНА АТАНАСОВСКИ: Еден милион и осумстотини илјади слепци, болниот од Велес ги води!

Еден милион и осумстотини илјади слепци, болниот од Велес ги води! пишува м-р. Благојче Атанасовски, политички аналитичар На сите меѓународни истражувања, Македонците (читај: македонските граѓани), заедно со Турците, биле рангирани […]

КОЛУМНА Атанасовски: Пут(ин)ките имаат тешка грозоморна психосоматска дијагноза

Пут(ин)ките имаат тешка грозоморна психосоматска дијагноза пишува м-р. Благојче Атанасовски, политички аналитичар Имало едно време, едно смачкано племе. Тоа живеело под тешкиот јарем на петвековното ропство на оринеталната и најдекадентна […]

KOЛУMНA Aтанacocки: Мaкeдoнcките Тaлибaнци

Македонските Талибанци, напаѓаат на социјалните мрежи пишува м-р. Благојче Aтaнаcocки, политички аналитичар За народ, кој во својот национален мемориски код, од не толку далечното минато, ја искусил голготата на протерувањето […]