БУГАРИЈА НА АПАРАТИ: Европјаните 1913 фотографирале ДОМОРОДНИ МАКЕДОНЦИ

За време на Балканските војни, пред официјалната поделба на Македонија на три дела, претставници на европските монархии ја посетиле територијата на која имало огромен број цивилни жртви, со цел да […]