МКДенес.мк објавува конкурс за вработување!

Македонија
Конкурсот е отворен за сите заинтересирани лица кои имаат предиспозиции за пишување и сакаат да се реализираат во новинарската професија.

 

МКДенес.мк има потреба од ангажирање на двајца вработени, кои ќе извршуваат делумно сложени работни задачи, пред се подготовка на текстови и анализи од информативен карактер и нивно публикување преку нашиот портал. Информативните материјали може да бидат пишувани на различна тематика, во зависност од интересот и креативноста на кандидатите, но и актуелноста на темата и интересот на јавноста.

Вестите треба да бидат пишувани на македонски јазик (кирилица). Забрането е пишување на лажни вести, вести за насилство и омраза врз база на етничка, расна, национална, културна или друга основа.

Конкурсот е со цел да се поттикнат младите новинари или лица кои умеат да создаваат и систематизираат вести, преку креативно и критичко пишување. Предност ќе имаат лица со завршено новинарство, но и други сродни факултети, кои се добра основа за квалитетно извршување на работните задачи.

МКДенес.мк ќе им овозможи работен простор на избраните кандидати, техничка опрема и плата во зависност од работните часови и број на креирани вести.

Заинтересираните кандидати/ки можат да аплицираат за работните позиции преку достава на кратка професионална биографија со фотографија и мотивациско писмо на следната email адреса: info@mkdenes.mk.