БEЗВPEMEНCКО: За тyѓи бeли двopoви …. 

Живот, Македонија

За туѓи бели дворови, копај си црни гробови!

Коста Солев Рацин, безвременско, наше македонско!

Сите го разбраа Рацин што сака да каже… тие за кои ова го напиша и го убија!

Само ние Македонците, не го разбравме сеуште… сеуште за туѓи бели дворови си копаме свои црни гробови!

До кога Македонци?