Никој веќе во Македонија не сака да работи во индустрија

Македонија

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на работниците во индустријата во јуни 2022 година, во однос на јуни 2021, е помал за 1.5 прценти. Во периодот јануари – јуни годинава, пак, во споредба со првото полугодие лани намалуањето 1.9 отсто.

Бројот на работниците во секторот Рударство и вадење на камен во јуни 2022 година, во однос на јуни 2021 година, бележи опаѓање од 2.8 %, во секторот Преработувачка индустрија опаѓање од 1.4 %, а во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација опаѓање од 1.2 %.

Според главните индустриски групи, бројот на работниците во индустријата во јуни 2022 година, во однос на јуни 2021 година, бележи опаѓање кај Енергија за 5.1 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 4.8 %, додека пораст бележи кај Интермедијарни производи, освен енергија за 0.2 %, Капитални производи за 2.5 % и Tрајни производи за широка потрошувачка за 2.5 %.