СРАМНИ НЕБУЛОЗИ: Македонци 54%, а мајчин македонски јазик 61,38%

АНАЛИЗА

Истакнатиот предавник Заеб, покрај сите наместени податоци во Пописот 2021 година, заборавил да наштелова само еден податок, а тоа е колку граѓани го познаваат македонскиот јазик за свој мајчин јазик.

„61.38 % од попишаното население се изјасниле дека мајчин јазик им е македонскиот, 24.34 % албански мајчин јазик,
3.41 % турски, 1.73 % ромски, 0.17 %, влашки, 0.61 % српски и 0.85 % босански јазик“ – стои во извештајот на криминалниот завод на Апостол предавникот.

Овие од власта никако да објаснат како тоа над 61% од вкупна популација зборува мајчин македонски јазик, а како Македонци постоеле само 54%? Нема поголем срам од овие одродени предавници!