ЕДНА СЛИКА илјада зборови, кој го уништи МОДЕРНО СКОПЈЕ?

СКОПЈЕ

Скопје не дише, се бара причина. Што е тоа што главниот град на Македонија го направи главен најзагаден град на светот?

Одговорот го дава само една слика, која кажува илјада зборови.

Погледнете колку зеленило исчезна од Скопје, и која убавина од град било тоа на времето.

„Модерната урбанизација“ го уништи МОДЕРНИОТ ГРАД!