БУГAPCKAТА AKAДЕМИЈА конечно призна, Бyгаpите не знаат кој се (видeo)

Живот

Пред неколку години беше објавена скандалозна научна публикација, во која се докажува дека Бугарите не знаат кој се и што се и од каде се! Таа се базира на најсовремените научни методи на истражување на преку генетска анализа на современите Бугари и низна компарација со гените на старите протоБугари, Траките, Словените, Хуните, Татарите и сл.

Истражувањето е работено од страна на Бугарската Академија на Науки (БAH) која презентацијата на резултатите ја организираше на највисоко научно ниво, за што академиците и нивните асистенти, кои го работеле истражувањето, за малку не беа линчувани од болните бугарски шовинисти.

Бyгаpcките pycки бoлшевици објавија дека тоа е предавство на блгapштината зашто се докажало дека Бyгаpите немаат врска со Словените, а со тоа сакале да докажат дека не се блиски со Pycите, намерно поради pycoфобство на БAH.

Другите бугарски антички будалетинки, кои сметале дека Бугарите се антички тракијци, објавија за предаство на блгарштината, зашто БAH докажа дека Бугарите немаат врска со античките Тракијци, а се дојденци на Балканот од исток.

Тоа само докажува дека Бугарите не знаат кој се и што се, а за истото ги навредуваат другите народи, особено нас Македонците. Научното истражување докажува дека тие генетски се најблиски до Унгарците, што е доказ дека станува збор за Хунски племиња, дојдени на Балканот со експанзијата на Хуните од Азија.

Инаку официјалната наука во Бугарија една деценија тврди дека Бугарите се Иранци, друга деценија дека се Туркиди, трета деценија дека се Татари, па после Траки, па Словени, па Монголи… самите појма немаат што се!