ПOEHТА НA ДEHOТ зa нajдобap дeн cо „нajлошиoт“ чoвeк

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

Најлошиот човек

Најлош е оној човек кој е против сите видови на радикализам.

Ако си против верски радикализам, ќе бидеш плукан и обвинуван дека си неверник или слаб верник, што значи лош човек;

Ако си против политички радикализам, ќе бидеш плукан и обвинуван дека си предавник или измеќар на овој или на оној, што значи лош човек;

Ако си против промоција на сексуален радикализам, тогаш си заостанат, непрогресивен, што значи си лош човек;

Ако си против бизнис радикализам, тоа значи си против развој и слобода на капиталот, што значи си лош човек;

Ако си против социјален радикализам, значи не си емпатичен, не си солидарен, што значи лош човек;

Ако си против етнички радикализам, значи си ксенофоб, мразиш некоја заедница, што значи си лош човек;

………

Сумарно, најлош човек е тој кој е против радикализмот, а тој радикализам е лош сам по себе?!?

Зошто е тоа така?!?

Зашто радикалите се прегласни и наметнуваат убедувања, а умерените се тивки и се повлекуваат од сцената;

Бидете радикални против радикалите, ако сакате да не бидете најлоши на свет!

пишува, ПОЕНТИРАЧОТ!