ПOEHТА HА ДEHОТ, oтвopи зa забaвнo плaднe

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

Најголемиот Германец бил Австриец!

Најголемиот Србин бил Црногорец!

Најголемиот Бугарин бил Македонец!

Сега вие најдете им го крајот на „најголемите“!

пишува, ПОЕНТИРАЧОТ!