За кого ги ЗГОЛЕМИЈА средствата во државниот буџет?

ЕКОНОМИЈА / ФИНАНСИИ

Владата денеска прифати 23 од вкупно предложените 382 амандмани со што усвојувањето на буџетот за 2022 година влегува во завршна фаза во Собранието.

Прифатано е зголемување на средствата во Министерството за информатичко општество и администрација, за Уставен суд на и зголемување на средствата во финансиска полиција.

Владата ја ревидираше и фискална стратегија на Македонија за 2022-2024 – со изгледи до 2026 – клучен инструмент за среднорочно буџетско планирање.

 

Стратегијата предвидува фискална консолидација и одржливост на јавните финансии како и зголемување на реализацијата на капиталните инвестиции.