ДАЛИ ЗНАЕТЕ: Илинденка – едрилица (made in Macedonia)

ДАЛИ ЗНАЕТЕ? Пишува Гордана Јанакиевска 1950-те години во Скопје била формирана фабрика за воздухоплови во која се изработувале едрилици кои биле меѓу најдобрите во светот. Љубомир Тевчев го основал првото […]