ПОЕНТА НА ДЕНОТ со легендата за Македонците и Сиријците

ПОЕНТА НА ДЕНОТ ЛЕГЕНДАТА зборува за едни Македонци, кои не знаеле што сакаат… До тој степен биле изгубени, што веќе самите себе не можеле да се препознаат. ЛЕГЕНДАТА продолжува со […]