ПРОГОНЕТИТЕ МАКЕДОНЦИ го освојуваат светот

Македонските криминални и бандитски здруженија, наречени политички партии, последните 30 години од Македонија прогонија илјадници и илјадници млади Македонци, кои денес стануваат светска елита и го освојуваат светот на науката, […]