БЕЛЕЖНИК: На денешен ден во Македонија…

На денешен ден, 20 мај 1876 година, Македонското население од Источна Македонија го кренало Разловечкото востание против Османлиската Империја со центар во селото Разловци. Главен иницијатор и организатор на востанието […]