ДОБРО УТРО со Аматерката и СДС-мовската ДЕМЕНЦИЈА

ПРОГРЕСИВНА СДС-МОВСКА ДЕМЕНЦИЈА пишyвa д-p. Aмaтepкaтa, вoнpeдeн пpoфecop нa eдeн фaкултет Лекарите утврдуваат постоење на деменција ако се значително оштетени две или повеќе спознајни функции. Ако во спознајни функции спаѓаат […]