Бугарија ќе ни каже каква историја ќе имаме

Професорот Денко Малески, често изнесува јавни ставови, кои се разликуваат од мнозинството во земјата. И тоа е за поздравување. Но тие ставови често се спротивни и на воспоставеното меѓународно право. […]