ДAЛИ ЗНAEТE: Дpжaвнoто знаме на Maкeдониja со 16 кpaци

ДАЛИ ЗНАЕТЕ? Пишува Гордана Јанакиевска ДАЛИ ЗНАЕТЕ… На 11 август 1992 година со одлука на Собранието на Република Македонија, беа усвоени знамето со црвена боја и со 16-крако златно-жолто сонце, […]